Απευθυνθείτε στην arcadia-ambulance και εξασφαλίστε άμεση, αξιόπιστη και προσιτή ιατρική και νοσηλευτική μέριμνα σε οποιαδήποτε εγκατάσταση λιμένος ή και σε θαλάσσιο περιβάλλον (ιδιωτικά γιωτ, πλοία μεταφοράς επιβατών κλπ). Επίσης συνεργαζόμαστε με αεροδρόμια και αερομεταφορείς για την ιατρική και νοσηλευτική κάλυψη επιβατών και εργαζομένων.