Η ασφάλεια σε κάθε εκδήλωση μηχανοκίνητου αθλητισμού και γενικά οργανωμένων extreme sports είναι απαραίτητη. Η arcadia-ambulance αναλαμβάνει την πλήρη κάλυψη σε κάθε περίπτωση με το εξειδικευμένο προσωπικό και τα τεχνικά/μεταφορικά μέσα και διασφαλίζει την ιατρική μέριμνα τόσο στους συμμετέχοντες – διαγωνιζόμενους όσο και στο κοινό.