Η μεταφορά ενός υπερήλικα στον Οίκο Ευγηρίας, λύση απόλυτα αναγκαία παρά την δεδομένη αγάπη των οικείων του, είναι μια λεπτή και βαθιά ανθρώπινη στιγμή. Η Arcadia Ambulance αναλαμβάνει αυτήν την ευαίσθητη αποστολή με απόλυτη προτεραιότητα στον παράγοντα «άνθρωπος».