Συνεργαζόμαστε με όλα τα Κέντρα Αποκατάστασης, με στόχο την ασφαλέστερη και πλέον άνετη μεταφορά του πάσχοντος από και προς τον χώρο νοσηλείας και αποθεραπείας. Ενημερωθείτε για το πώς μπορούμε να εξυπηρετήσουμε τον άνθρωπο σας στις μετακινήσεις του προς το Κέντρο Αποκατάστασης και την επιστροφή του στον χώρο του σπιτιού. Η εταιρία μας εξασφαλίζει ανώδυνη, ασφαλή και συνεπή διακομιδή από και προς το Κέντρο Αποκατάστασης όλο το εικοσιτετράωρο.