Η παρουσία ιατρικού προσωπικού και ασθενοφόρου είναι απαραίτητη στην διεξαγωγή αγώνων, σύμφωνα με όλες τις διεθνείς προδιαγραφές ασφαλείας. Εμπιστευθείτε την arcadia-ambulance για να έχετε πλήρη κάλυψη με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, αλλά και ασθενοφόρο για έκτακτη ανάγκη για ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή του αθλητικού γεγονότος που σας ενδιαφέρει.