Γιατί να είναι εγκλωβισμένος ένας άνθρωπος από την όποια ασθένεια ή μη δυνατότητα κίνησης; Θέλετε να μεταφέρετε τον άνθρωπό σας στο εξοχικό για διακοπές, ή να απολαύσετε την θαλπωρή μιας οικογενειακής συγκέντρωσης, αλλά υπάρχει αδυναμία μετακίνησης; Η arcadia-ambulance σας εξασφαλίζει την μεταφορά από οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας, είτε μέσα στην ίδια πόλη είτε σε οποιοδήποτε άλλο προορισμό, ώστε να μην στερείται ο δικός σας άνθρωπος την ποιότητα ζωής και μετακίνησης που αξίζει και θέλετε να του προσφέρετε.