Σε κάθε περίπτωση η άρτια και ασφαλής διεξαγωγή συνεδρίου και ομιλιών είτε σε στεγασμένο είτε σε υπαίθριο χώρο απαιτεί πρόνοια ιατρικής φροντίδας. Η arcadia-ambulance παρέχει πλήρη κάλυψη και ιατρική μέριμνα σε κάθε είδους συνέδριο ή ομιλία με την