Η μεταφορά ασθενούς ή τραυματία από άλλη χώρα είναι σημαντική ιατρική αποστολή. Είτε πρόκειται για επαναπατρισμό μετά από θεραπεία/νοσηλεία είτε για ένα έκτακτο συμβάν (τραυματισμό κλπ) η arcadia-ambulance θα μεταφέρει τον άνθρωπο σας ξανά στην βάση του με απόλυτη ασφάλεια και ιατρική φροντίδα.