Η ασφάλεια κατά την ώρα εργασίας είναι σημαντικό θέμα για την αποφυγή ατυχήματος, αλλά και η παρουσία ασθενοφόρου και ιατρικού προσωπικού μπορεί να προλάβει βαρύτερες συνέπειες για την υγεία των εργαζομένων. Εξασφαλίστε προνομιακούς όρους συνεργασίας με την arcadia-ambulance και θωρακίστε τον χώρο δουλειάς από ιατρική άποψη.