Παροχή υπηρεσιών διάσωσης σε συνεργασία με εταιρίες Air-Ambulance τόσο του εσωτερικού όσο κυρίως και με του εξωτερικού, με επάνδρωση τόσο του ασθενοφόρου όσο και του air-ambulance με έμπειρο medical crew (Εντατικολόγο και Νοσηλευτή ΤΕΙ), από 1/4/2014 έως και σήμερα